Logo of University of Ecology and Management in Warsaw

II stArchitektura, II stopnia, stacjonarne

Tuition fee PLN 7,800 per semester
Application fee PLN 85 one-time
Registration fee PLN 690 one-time
More information

wseiz.pl/..tektury/architektura-ii-stopnia 

Overview

Cel studiów

Studia II stopnia na kierunku Architektura zapewnią Ci niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania architektonicznego z uwzględnieniem:

 • współczesnych wymagań technicznych
 • potrzeb funkcjonalnych i zdrowotnych użytkowników
 • równowagi ekologicznej

Jednocześnie studia II stopnia na kierunku Architektura pozwolą Ci ukształtować umiejętności projektowania z uwzględnieniem uwarunkowań: artystycznych, kulturowych, intelektualnych, historycznych, społecznych, ekonomicznych, środowiskowych.

Chcemy, aby nasi studenci w trakcie nauki wzbogacili się o wrażliwość na potrzebę dbałości o ład przestrzenny, jak również na kształtowanie zrównoważonego środowiska życia dla nas wszystkich.

Programme structure

Zakres studiów

Jako magister inżynier architekt zdobędziesz umiejętności z zakresu:

 • projektowania architektonicznego, urbanistycznego i konserwatorskiego oraz planowania przestrzennego,
 • kształtowania środowiska człowieka z uwzględnieniem relacji zachodzących między ludźmi a obiektami architektonicznymi i otaczającą przestrzenią,
 • stosowania procedur opracowywania projektów obiektów architektonicznych z uwzględnieniem czynników społecznych,
 • rozwiązywania problemów funkcjonalnych, użytkowych, budowlanych, konstrukcyjnych, inżynierskich i technologicznych w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo i komfort użytkowania obiektów, w tym osobom niepełnosprawny,
 • stosowania przepisów i procedur techniczno-budowlanych, ekonomiki projektowania,
 • realizacji i użytkowania obiektu architektonicznego,
 • organizacji procesu inwestycyjnego i integracji planów z projektami planistycznymi w kraju oraz państwach Unii Europejskiej,
 • rozumienia roli zawodu architekta w społeczeństwie oraz jego wpływu na jakość środowiska,
 • stosowania zasad etyki zawodowej.

Career opportunities

Perspektywy zatrudnienia

Dzięki dyplomowi magistra inżyniera architekta uzyskasz pełne uprawnienia architektoniczne, a tym samym do będziesz mógł samodzielnie wykonywać zawód architekta w Polsce i UE.

Poza własną działalnością twórczą w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego absolwenci Architektury znajdą zatrudnienie w:

 • istniejących pracowniach architektonicznych,
 • wydziałach architektury i urbanistyki,
 • administracji samorządowej,
 • pracowniach konserwatorskich, przedsiębiorstwach budowlanych lub agencjach reklamowych,
 • przy organizacji wystaw, targów oraz projektowaniu scenografii.
Apply now! Fall semester 2024/25
Application deadline
31 Aug 2024, 23:59:59
Central European Time
Studies commence
1 Oct 2024
Apply now! Fall semester 2024/25
Application deadline
31 Aug 2024, 23:59:59
Central European Time
Studies commence
1 Oct 2024
Logo
Logo