Logo of University of Ecology and Management in Warsaw

II stArchitektura krajobrazu, II stopnia, niestacjonarne

Tuition fee PLN 4,980 per semester
Application fee PLN 85 one-time
Registration fee PLN 690 one-time
More information

wseiz.pl/..hitektura-krajobrazu-ii-stopnia 

Overview

Cel studiów

Studia na drugim stopniu na kierunku Architektura Krajobrazu w WSEiZ są skoncentrowane na zagadnieniu kształtowania krajobrazu miasta zgodnie z obowiązującym prawem i trendami. Charakter studiów pomoże Ci lepiej projektować w przyszłości nowoczesne i funkcjonalne przestrzenie.

W WSEiZ poszerzysz i udoskonalisz kompetencje w zakresie projektowania parków miejskich, parków linearnych i stref ciągów pieszych, systemów roślinnych w obiektach architektonicznych czy ogrodów na powierzchniach architektonicznych. Jednocześnie podczas studiów wiele uwagi poświęcisz na projektowanie na terenach objętych ochroną prawną oraz terenach rekultywowanych i rewitalizowanych.

Większość zadań projektowych realizowanych w trakcie studiów to realne problemy zgłaszane przez instytucje współpracujące z Wydziałem Architektury. Dzięki temu zdobędziesz praktyczne doświadczenie już podczas nauki, tak ważne na obecnym rynku pracy.

W czasie studiów będziesz korzystać z w pełni wyposażonych pracowni, m.in.: Projektowania Architektonicznego, Projektowania Wirtualnego Obiektu Budowlanego i Krajobrazu. Jako student WSEiZ będziesz korzystał z wielu profesjonalnych programów bez dodatkowych opłat. Nasze pracownie są wyposażone w komputery, tablety graficzne, manipulatory 3D.

Programme structure

Zakres studiów

Jako magister inżynier architektury krajobrazu zdobędziesz umiejętności:

 • wykonywania analiz i ocen uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych, przestrzennych i społecznych projektowanych obszarów,
 • opracowywania projektów zagospodarowania obiektów i obszarów zdefiniowanych w planach zagospodarowania przestrzennego, w tym na terenach rekultywowanych i rewitalizowanych,
 • efektywnej pracy w zespole projektowym i współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w procesie powstawania i użytkowania krajobrazu,
 • kierowania i nadzoru nad pracami realizacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu,
 • zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem krajobrazu,
 • odwzorowania i kreowania przestrzeni za pomocą nowoczesnych technik wirtualnych,
 • skutecznej autoprezentacji oraz sprzedaży i wdrażania w praktyce efektów dokonań twórczych.

Career opportunities

Perspektywy zatrudnienia

Kierunek Architektura Krajobrazu, a w szczególności zdobycie tytułu magistra inżyniera otwiera przed Tobą szereg perspektyw zawodowych. Ukończenie studiów da Ci możliwość zdobycia zatrudnienia m.in. w:

 • firmach związanych z planowaniem, projektowaniem, budową i pielęgnowaniem krajobrazów,
 • pracowniach projektowych zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu,
 • firmach produkcyjnych związanych z branżą architektury krajobrazu,
 • parkach narodowych i krajobrazowych, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu,
 • jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu,
 • jednostkach samorządowych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu,
 • służbach ochrony zabytków i ochrony przyrody.

Będziesz również gotowy do założenia własnej firmy projektowej i prowadzenia indywidualnej działalności projektowo-wykonawczej.

Apply now! Fall semester 2024/25
Application deadline
31 Aug 2024, 23:59:59
Central European Time
Studies commence
1 Oct 2024
Apply now! Fall semester 2024/25
Application deadline
31 Aug 2024, 23:59:59
Central European Time
Studies commence
1 Oct 2024
Logo
Logo