Logo of University of Ecology and Management in Warsaw

I stArchitektura, I stopnia, stacjonarne

Tuition fee PLN 7,800 per semester
Application fee PLN 150 one-time
Registration fee PLN 690 one-time
More information

wseiz.pl/..itektury/architektura-i-stopnia 

Overview

Dlaczego warto studiować Architekturę w WSEiZ w Warszawie?

 • Dyplom ukończenia studiów na kierunku Architektura w WSEiZ jest podstawą do automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych. Dzięki temu ten prestiżowy, regulowany prawem unijnym zawód możesz wykonywać we wszystkich państwach Unii Europejskiej! Więcej informacji znajdziesz w Bazie aktów prawnych Unii Europejskiej.
 • W trakcie studiów będziesz korzystać z nowoczesnych pracowni, m.in.: Projektowania Architektonicznego, Projektowania Wirtualnego Obiektu Budowlanego i Krajobrazu. Pracownie wyposażone są w komputery, tablety graficzne, manipulatory 3D. Jak Student WSEiZ będziesz miał również możliwość korzystania z wielu profesjonalnych programów za darmo. Zobacz
 • Zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu architekta, siódmy semestr studiów przeznaczony jest na realizację 4 miesięcznej praktyki zawodowej–architektonicznej (w wymiarze 40 godzin tygodniowo).
  Praktyka realizowana będzie poza Uczelnią, w biurach lub pracowniach architektonicznych z udziałem Krajowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej i Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP. Praktykę odbędziesz więc pod opieką architekta posiadającego pełne uprawnienia do projektowania, który jest czynnym członkiem Izby Architektów RP.
 • W WSEiZ możesz zdobyć tytuł magistra architektury – sprawdź naszą ofertę studiów II stopnia. W ten sposób w ramach jednej ścieżki naukowej możesz uzyskać pełne uprawnienia do wykonywania zawodu.

W ramach studiów przygotowujemy Cię – przyszłego inżyniera architekta – do takich zadań jak:

 • samodzielne opracowanie projektów budynków,
 • projektowania urbanistycznego i umiejętności niezbędnych w procesie planowania
 • przebudowa, modernizacja i adaptacja budynków,
 • sprawowanie kontroli nad realizacją projektów,
 • rozwiązywanie problemów konstrukcyjnych i inżynierskich związanych z projektowaniem budynków.

Programme structure

Zakres studiów

Studiując na kierunku Architektura (studia I stopnia, inżynierskie) w WSEiZ uzyskasz wiedzę praktyczną i teoretyczną na temat:

 • tworzenia projektów architektonicznych, które spełniają zarówno wymogi estetyczne, ekologiczne, jak i techniczne,
 • historii, teorii architektury, sztuk pokrewnych, technologii, ochrony środowiska i nauk humanistycznych,
 • projektowania urbanistycznego i umiejętności niezbędnych w procesie planowania,
 • relacji pomiędzy ludźmi a budynkami oraz pomiędzy budynkami, a ich otoczeniem, jak również relacji: budynki i przestrzeń między nimi, a potrzeby człowieka,
 • zawodu architekta oraz jego roli społecznej, zwłaszcza przy opracowywaniu koncepcji do projektu z uwzględnieniem czynników społecznych, metod gromadzenia informacji,
 • projektowania w celu spełnienia wymogów użytkowych budynków w ramach ograniczeń narzucanych przez czynniki kosztowe i przepisy budowlane,
 • ekonomii, zarządzania, przepisów i procedur przetwarzania koncepcji projektowych w realizacji budynków oraz integracji projektów w całym procesie planowania,
 • odpowiedniego przygotowania do pracy w wykonawstwie architektoniczno-budowlanym, nadzorze budowlanym oraz pomocniczych pracach związanych z twórczym planowaniem urbanistycznym i projektowaniem architektonicznym obiektów budowlanych.

Career opportunities

Perspektywy zatrudnienia

Dzięki wszechstronnemu wykształceniu i prestiżowi, jaki łączy się z tym zawodem, architekci z dyplomem WSEiZ znajdują zatrudnienie w pracowniach architektonicznych, wydziałach architektury i urbanistyki administracji samorządowej wszystkich szczebli: gminnej, powiatowej i wojewódzkiej.
Zatrudniani są w pracowniach konserwatorskich i przedsiębiorstwach budowlanych. Pracują przy organizacji wystaw i targów, projektowaniu scenografii, w agencjach reklamowych. Są także poszukiwanymi pracownikami za granicą.

Apply now! Fall semester 2024/25
Application deadline
31 Aug 2024, 23:59:59
Central European Time
Studies commence
1 Oct 2024
Apply now! Fall semester 2024/25
Application deadline
31 Aug 2024, 23:59:59
Central European Time
Studies commence
1 Oct 2024
Logo
Logo