Logo of University of Ecology and Management in Warsaw

I stZarządzanie i inżynieria produkcji, I stopnia, niestacjonarne

Tuition fee PLN 4,440 per semester
Application fee PLN 85 one-time
Registration fee PLN 490 one-time
More information

wseiz.pl/..-inzynieria-produkcji-i-stopnia 

Overview

Możliwość uzyskania podwójnego dyplomu z Herzing University, USA.

Dlaczego warto studiować Zarządzanie i Inżynierię Produkcji w WSEiZ w Warszawie?

 • Jako absolwent studiów będziesz umiał łączyć aspekty ekonomiczne i technologiczne z aspektem środowiskowym. Zostaniesz przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, będziesz też cennym pracownikiem w branży usługowej – wszędzie tam, gdzie zasoby techniczne mają kluczową rolę w działaniu przedsiębiorstwa.
 • Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji kształci inżynierów-menedżerów zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Kierunek powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy na inżynierów z umiejętnościami menedżerskimi. Ten międzydyscyplinarny kierunek umożliwia uzyskanie niezbędnych kwalifikacji technicznych, ekonomicznych i menedżerskich, które pozwalają na efektywne zarządzanie zasobami materialnymi, technicznymi, personelem oraz procesem produkcyjnym.
 • Studiując na kierunku Zarządzanie w WSEiZ możesz uzyskać amerykański dyplom Bachelor of Science in Business Management wydany przez Herzing University (USA). Amerykański dyplom Bachelor of Science otrzymasz po odbyciu tylko jednego roku studiów w tym Uniwersytecie. Po zakończeniu studiów w USA możesz ubiegać się o przedłużenie wizy o jeden rok. Co za tym idzie, możesz podjąć pracę w ramach tzw. Optional Practical Training.
 • Po studiach inżynierskich możesz na WSEiZ kontynuować naukę na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopnia. Sprawdź ofertę w tym miejscu.
 • Polska Komisja Akredytacyjna kilkukrotnie pozytywnie oceniła jakość kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynierię Produkcji w WSEiZ.

Programme structure

Zakres studiów

Jako absolwent zdobędziesz wiedzę w zakresie inżynierii produkcji, nauk ekonomicznych i zarządzania. Zdobędziesz umiejętności menedżerskie oraz rozwiązywania zagadnień z wybranego zakresu inżynierii produkcji, w tym:

 • projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych,
 • nadzorowania obiektów i systemów zarządzania,
 • zarządzania kosztami, finansami i kapitałem,
 • zarządzania przedsiębiorstwem,
 • marketingu,
 • logistyki,
 • zarządzania inwestycjami rzeczowymi,
 • formułowania zadań z zakresu technologii, zarządzania i finansów, transferu technologii i innowacyjności.

Będziesz również przygotowany do:

 • zarządzania procesami produkcyjnymi w wybranym zakresie inżynierii produkcji,
 • organizowania i zarządzania oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych,
 • udziału we wdrażaniu nowych rozwiązań, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych oraz udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania.

Specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji rok akademickim 2024/2025:

 • Logistyka przedsiębiorstwa.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem.

Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na studiach I stopnia kierunku Zarządzanie i inżynieria Produkcji przejdź do programu studiów lub do opisu specjalności.

Deklaracje dotyczące wyboru specjalności na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji podajesz przy składaniu dokumentów na studia. Ostateczna decyzja o wyborze specjalności podejmujesz po drugim semestrze studiów pierwszego stopnia. POBIERZ PROGRAM STUDIÓW

Career opportunities

Perspektywy zatrudnienia

Będziesz przygotowany do:

 • pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • pracy w branży usługowej – wszędzie tam, gdzie zasoby techniczne mają kluczową rolę w działaniu przedsiębiorstwa,
 • zarządzania zasobami ludzkimi i finansowymi,
 • pracy wymagającej stosowania komputerów i technik informatycznych,
 • prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.
Apply now! Fall semester 2024/25
Application deadline
31 Aug 2024, 23:59:59
Central European Time
Studies commence
1 Oct 2024
Apply now! Fall semester 2024/25
Application deadline
31 Aug 2024, 23:59:59
Central European Time
Studies commence
1 Oct 2024
Logo
Logo