Logo of University of Ecology and Management in Warsaw

II stOchrona środowiska, II stopnia, niestacjonarne

Tuition fee PLN 4,680 per semester
Application fee PLN 85 one-time
Registration fee PLN 490 one-time
More information

wseiz.pl/..a/ochrona-srodowiska-ii-stopnia 

Overview

Dlaczego warto studiować Ochronę środowiska II stopnia w WSEiZ w Warszawie?

 • Sytuacja ekologiczna naszej planety jest jednoznaczna – musimy chronić nasze środowisko przed dalszą degradacją i stworzyć miejsce do życia dla przyszłych pokoleń. Sam wzrost wydatków na ochronę środowiska to nie wszystko. Potrzebni są również specjaliści, tacy jak absolwenci WSEiZ, którzy będą świadomie dbać o środowisko w ramach obowiązków zawodowych.
 • Ukończenie kierunku Ochrony Środowiska II stopnia umożliwi Ci realizację zaawansowanych zadań w zawodzie bez względu na skalę przedsięwzięcia. Dzięki studiom będziesz umiał:

- dokonać oceny stanu środowiska,
- planować działania służące poprawie środowiska,
- wdrażać i oceniać programy zrównoważonego rozwoju,
- prognozować zmiany mechanizmów ekonomicznych i społecznych w ochronie środowiska.

 • Ponad 60% zajęć na kierunku Ochrona Środowiska stanowią ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, projektowe i terenowe. Pozwoli Ci to poznać praktyczne aspekty zawodu i działań związanych z ochroną środowiska.
 • Aby w pełni realizować się w odpowiedzialnym wykonywaniu zadań związanych z ochroną środowiska, warto uzupełnić i poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Taką możliwość dają studia II stopnia w WSEiZ. Dzięki kompetentnej i doświadczonej kadrze wykładów – specjalistów w swoich dziedzinach uzyskasz kompletne, praktyczne wykształcenie. Polska Komisja Akredytacyjna aż pięć razy pozytywnie oceniła jakość kształcenia studiów drugiego stopnia na kierunku Ochrona Środowiska! Zdaniem PKA „Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie odgrywa istotną pozycję na rynku edukacyjnym”.

Programme structure

Zakres studiów

W zależności od realizowanej specjalności zyskasz pogłębione, ugruntowane i usystematyzowane kompetencje pozwalające na biegłą i fachową realizację zaawansowanych zadań zawodowych w zakresie:

 • planowania, projektowania, eksploatacji i oceny systemów służących zintegrowanemu wykorzystaniu i stosowaniu zróżnicowanych odnawialnych źródeł energii w powiązaniu z umiejętnością programowania nowoczesnych rozwiązań z zakresu gospodarki odpadami i wykorzystania surowców odpadowych,
 • opracowywania, wdrażania i oceny programów zrównoważonego rozwoju regionów, powiatów i gmin; wdrażania w przedsiębiorstwach normatywnych systemów zarządzania środowiskowego,
 • oceny ekonomicznej efektywności oraz pozyskiwaniu źródeł finansowania przedsięwzięć w ochronie środowiska,
 • prognozowania, identyfikacji, oceny i eliminowania środowiskowych zagrożeń zdrowia powodowanych przez czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychospołeczne,
 • projektowania i wdrażania działań i programów zapobiegania szkodliwemu działaniu czynników środowiskowych oraz komunikowania o zagrożeniu.

Jako absolwent II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska będziesz umiał porozumiewać się w sprawach ochrony środowiska zarówno ze profesjonalistami, jak i niespecjalistami, a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów.

Specjalności na kierunku ochrona środowiska w roku akademickim 2024/2025:

 • Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa.
 • Menedżer środowiska w przedsiębiorstwie.

Deklaracje dotyczące wyboru specjalności na kierunku Ochrona Środowiska podajesz przez przy składaniu dokumentów. Ostateczną decyzję o wyborze specjalności podejmujesz po pierwszym semestrze studiów II stopnia.

Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na kierunku Ochrona Środowiska, przejdź do programu studiów lub opisu specjalności. POBIERZ PROGRAM STUDIÓW

Career opportunities

Perspektywy zatrudnienia

Rynek pracy stwarza liczne możliwości zatrudnienia absolwentów studiów II stopnia kierunku Ochrona Środowiska. Szczególnie istotne są funkcje:

 • kierownicze,
 • planistyczno-projektowe,
 • ekspercko-doradcze i inspekcyjne w przedsiębiorstwach i instytucjach szczebla lokalnego, regionalnego i centralnego.

Na absolwentów czekają stanowiska związane z:

 • ochroną powietrza, wód i gleby;
 • pozyskiwaniem i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii;
 • gospodarką wodno-ściekową;
 • zagospodarowaniem odpadów;
 • nadzorem nad środowiskowymi zagrożeniami zdrowia;
 • polityką środowiskową, przestrzenną i zdrowotną;
 • zagospodarowaniem przestrzennym i środowiskowym;
 • planowaniem i finansowaniem przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska.
Apply now! Spring semester 2024/25
Application start
18 Nov 2024
Pre-deadline
20 Jan 2025, 23:59:59
Central European Time
Application deadline
17 Feb 2025, 23:59:59
Central European Time
Studies commence
1 Mar 2025
Apply now! Spring semester 2024/25
Application start
18 Nov 2024
Pre-deadline
20 Jan 2025, 23:59:59
Central European Time
Application deadline
17 Feb 2025, 23:59:59
Central European Time
Studies commence
1 Mar 2025
Logo
Logo