Logo of University of Ecology and Management in Warsaw

I stZdrowie publiczne, I stopnia, niestacjonarne

Tuition fee PLN 3,900 per semester
Application fee PLN 85 one-time
Registration fee PLN 490 one-time
More information

wseiz.pl/..nia/zdrowie-publiczne-i-stopnia 

Overview

Dlaczego warto studiować Zdrowie publiczne w WSEiZ w Warszawie?

 • Ukończenie kierunku Zdrowie Publiczne otworzy przed Tobą wiele ciekawych ścieżek kariery zawodowej m.in. w: administracji publicznej, branży farmakologicznej, służbie zdrowia, ośrodkach wellness i SPA, organizacjach prowadzących edukację zdrowotną i promocję zdrowia.
 • Zdobyta wiedza i umiejętności pomogą Ci w usprawnianiu usług medycznych i systemu ochrony zdrowia. To jedno z najbardziej odpowiedzialnych zadań instytucji zdrowia w XXI wieku, a Ty możesz być częścią kluczowych zmian.
 • Zdrowie publiczne w WSEiZ to kierunek, który łączy w sobie szeroką wiedzę medyczną z umiejętnościami menedżerskimi. Dzięki temu wejdziesz na rynek pracy jako osoba kompetentna i przygotowania do pełnienia różnorodnych funkcji w systemie ochrony zdrowia.

Programme structure

Zakres studiów

W nowoczesnym społeczeństwie dbałość o zdrowie wymaga interdyscyplinarnego i holistycznego przygotowania fachowców sprawujących zróżnicowane funkcje profilaktyczne, opiekuńcze, organizacyjno-zarządcze i edukacyjne. Zdrowie Publiczne to kierunek studiów, który łączy w sobie wiedzę medyczną, społeczną, elementy zarządzania, ekonomii, ochrony środowiska oraz prawa. Wiedza i umiejętności przekazywane na tym kierunku obejmują tematy związane z:

 • rozpoznawaniem biologicznych, środowiskowych, demograficznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia,
 • złożonością uwarunkowań ochrony zdrowia,
 • przygotowywaniem, propagowaniem, wdrażaniem, realizowaniem i koordynowaniem programów oświaty zdrowotnej, programów opieki i rehabilitacji psychospołecznej oraz promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem działań profilaktycznych,
 • sprawowaniem kontroli stanu sanitarno-epidemiologicznego.

Specjalności na kierunku zdrowie publiczne w roku akademickim 2024/2025:

 • Zarządzanie ochroną zdrowia i danymi medycznymi.
 • Organizacja placówek ochrony zdrowia.

Deklaracje dotyczące wyboru specjalności na kierunku Zdrowie Publiczne są podawane przez kandydatów na studia przy składaniu dokumentów. Ostateczna decyzja o wyborze specjalności podejmowana jest przez studenta po pierwszym semestrze studiów.
Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na kierunku Zdrowie Publiczne, przejdź do programu studiów lub opisu specjalności. POBIERZ PROGRAM STUDIÓW

Career opportunities

Perspektywy zatrudnienia

Zdobyte podczas studiów wiedza i umiejętności organizacyjno-doradcze, dadzą Ci możliwość zatrudnienia m.in. na stanowiskach kierowniczych lub stanowisku asystenta medycznego w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (m.in.: szpitalach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lekarsko-dentystycznych etc.),
 • placówkach nadzorczo-inspekcyjnych systemu opieki zdrowotnej (NFZ, Sanepid),
 • placówkach i ośrodkach wellness i SPA,
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjach, domach pomocy społecznej i innych placówkach świadczących usługi opiekuńcze i pomocowe osobom w podeszłym wieku,
 • w instytucjach i firmach zarządzających danymi medycznymi, oraz fundacjach i innych organizacjach prowadzących edukację zdrowotną i promocję zdrowia.
Apply now! Fall semester 2024/25
Application deadline
31 Aug 2024, 23:59:59
Central European Time
Studies commence
1 Oct 2024
Apply now! Fall semester 2024/25
Application deadline
31 Aug 2024, 23:59:59
Central European Time
Studies commence
1 Oct 2024
Logo
Logo