Logo of University of Ecology and Management in Warsaw

I stZarządzanie, I stopnia, niestacjonarne

Tuition fee PLN 3,540 per semester
Application fee PLN 85 one-time
Registration fee PLN 490 one-time
More information

wseiz.pl/..ia/zarzadzanie-studia-i-stopnia 

Overview

Możliwość uzyskania podwójnego dyplomu z Herzing University, USA.

Dlaczego warto studiować Zarządzanie w WSEiZ w Warszawie?

 • Jako przyszły menedżer zostaniesz wyposażony w kompetencje, które pozwolą na:

- dokonywanie wyboru optymalnego modelu biznesowego,
- wdrażanie skutecznych metod marketingowych,
- efektywną komunikację z rynkiem,
- umiejętne przewidywanie potrzeb konsumentów,
- rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami.

 • Zarządzanie to kierunek studiów, który pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności zarządzania biznesem w zmiennym środowisku. W związku z tym stawiamy na kształcenie oparte na praktycznych rozwiązaniach i najnowszych doświadczeniach, aby każdy nasz absolwent był przygotowany do podjęcia zatrudnienia w zawodzie.
 • Oprócz polskiego dyplomu licencjata studiując na kierunku Zarządzanie w WSEiZ możesz uzyskać amerykański dyplom Bachelor of Science in Business Management wydany przez Herzing University (USA). Amerykański dyplom Bachelor of Science otrzymasz po odbyciu tylko jednego roku studiów w tym Uniwersytecie. Po zakończeniu studiów w USA możesz ubiegać się o przedłużenie wizy o jeden rok i podjęcie pracy w ramach tzw. Optional Practical Training.
  WSEiZ jest jedynym partnerem Herzing University w Polsce.
 • Dzięki studiom II stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji możesz także uzyskać tytuł magistra inżyniera. Więcej informacji znajdziesz w tym miejscu.

Programme structure

Zakres studiów

Jako absolwent będziesz posiadał wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu:

 • nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji,
 • przedsiębiorstw i instytucji publicznych,
 • skutecznego komunikowania się, negocjowania rozpoznawania, diagnozowania i przekonywania oraz pracy w zespole,
 • rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami,
 • realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym.

Specjalności na kierunku Zarządzanie w roku akademickim 2024/2025:

 • Zarządzanie w lotnictwie cywilnym.
 • Biznes międzynarodowy.
 • Grafika komputerowa i media społecznościowe.
 • Handel i usługi logistyczne.
 • Organizacja eventów, koncertów i imprez sportowych.

Deklaracje dotyczące wyboru specjalności na kierunku Zarządzanie podajesz przy składaniu dokumentów na studia. Ostateczna decyzja o wyborze specjalności podejmujesz po drugim semestrze studiów.

Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na kierunku Zarządzanie przejdź do programu studiów lub opisu specjalności. POBIERZ PROGRAM STUDIÓW

Career opportunities

Perspektywy zatrudnienia

Jako absolwent Zarządzania możesz znaleźć zatrudnienie w każdym przedsiębiorstwie i w każdej organizacji. Najbardziej będziesz poszukiwany w firmach, które prowadzą działalność zgodną z ukończoną specjalnością, jednak solidna baza przedmiotów podstawowych i kierunkowych powinna spowodować, że chętnie podejmiesz nowe wyzwania. Będziesz przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych, a także do prowadzenia własnej działalności.

Apply now! Fall semester 2024/25
Application deadline
31 Aug 2024, 23:59:59
Central European Time
Studies commence
1 Oct 2024
Apply now! Fall semester 2024/25
Application deadline
31 Aug 2024, 23:59:59
Central European Time
Studies commence
1 Oct 2024
Logo
Logo