Logo of University of Ecology and Management in Warsaw

Kurs języka angielskiego 10 miesięcy

Czesne 3 080 € jeden raz
Wpisowe 15 € jeden raz
Więcej informacji

eng.wseiz.pl/..biturienta/movni-kursy.html 

Przegląd

The course is designed for the candidates/students for starting education which is conducted in Polish. The aim of the course is to prepare the listeners to the level B2-C1.

In the first part of the course general language skills are developed, such as: speaking, writing, grammatical accuracy and listening skills.

Then step by step professional vocabulary will be implemented into the language course. The vocabulary will be connected to the faculty of studies (e.g. from the field of architecture and construction, management), which is necessary for thorough understanding and participation to the lessons. In the third part the students will take part in the selected lessons which are directly related to the current specialisation.

In the program course are planned also different interesting lessons about Polish history and culture, as well as tours around Warsaw and its surroundings.

Struktura kierunku

***VERY IMPORTANT INFORMATION:

Conditions for the running the language course. WSEiZ reserves the right to resign from running the course or form of studies chosen by the Candidate / Student due to insufficient number of candidates for course (minimum for running the course is 8 candidates). Committing to return the payment course (payment for invitation letter is not refundable). A written notification of resignation from starting a course is equivalent to termination of the contract by WSEiZ.

  • BARDZO WAŻNE INFORMACJE:

Warunki prowadzenia kursu językowego. WSEiZ zastrzega sobie prawo do rezygnacji z prowadzenia wybranego przez Kandydata / Studenta kursu lub formy studiów z powodu niewystarczającej liczby kandydatów na kurs (minimum do prowadzenia kursu to 8 osób). Zobowiązanie się do zwrotu opłaty za kurs (opłata za zaproszenie nie podlega zwrotowi). Pisemne zawiadomienie o rezygnacji z rozpoczęcia kursu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez WSEiZ.

Zaaplikuj teraz! Rok akademicki 2021/22
Termin końcowy zgłoszenia
30 wrz 2021, 23:59:59
Europe/Warsaw time
Rozpoczęcie studiów
1 paź 2021

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone

Zaaplikuj teraz! Rok akademicki 2021/22
Termin końcowy zgłoszenia
30 wrz 2021, 23:59:59
Europe/Warsaw time
Rozpoczęcie studiów
1 paź 2021

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone