Logo of University of Ecology and Management in Warsaw

BScArchitektura Krajobrazu: Projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej

Czesne Do potwierdzenia
Wpisowe Do potwierdzenia
Więcej informacji

eng.wseiz.pl/landshaftna-arhitektura.html 

Przegląd

People studying on the faculty of Landscape Architecture are prepared for landscape creation including DESIGN, ARRANGEMENT and MAINTENANCE of the landscape architectural facilities such as: gardens, parks, boulevards, parks.

LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN WITH RECREATIONAL FACILTIES

This is the field of study on which you will broaden your knowledge on spatial design and programme arrangements of recreational facilities such as: parks, boulevards, boardwalks and you will obtain the ability to indicate technics and technologies used for execution and maintenance of these areas.

Możliwości zatrudnienia

CAREER PERSPECTIVES

The Graduates of the faculty of Landscape Architecture may be employed both in the design and executive companies as freelancers and also in the companies connected with designing, constructing and maintenance of landscape architecture objects. They find employment both in the local authorities which supervise landscape architecture objects and in the architecture and nature conservation services.

Brak dostępu w tym momencie

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone

Brak dostępu w tym momencie

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone