Logo of University of Ecology and Management in Warsaw

MScZarządzanie i Inżynieria Produkcji: Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym

Czesne Do potwierdzenia
Wpisowe Do potwierdzenia
Więcej informacji

eng.wseiz.pl/upravlinnia-inzhenerija.html 

Przegląd

Master of Science in Engineering

The graduates of UE&m and other universities are welcomed on the master studies in the field of management and production engineering. Unique specialisations are dedicated not only to graduates of technical fields of study, but also to those students, which have graduated technical, artistic and legal studies. It’s worth to know that having master’s degree in the technical field of studies or economics, you could be admitted for master studies at UE&M and obtain another Master’s degree.


MANAGEMENT OF THE PRODUCTION COMPANY TRADEMARK

This specialisation is for those students, which would like to broaden their knowledge in the field of marketing and management and also dealing with production and trade mark management in the company. The goal of these studies is to prepare production company employees to make and implement decisions related to trademark management.

Możliwości zatrudnienia

Career opportunities

The graduate of this field of study has extremely valuable interdisciplinary knowledge and skills, is familiar with the methods of human resources management. He is prepared to work in the production field and also he will be highly regarded in the services – wherever technical resources have a key role in the operation of the company. Moreover, he has mastered the art of human and financial management. He is well prepared to work, which requires application of computers and computing technology. He is able to run his own business.

Zaaplikuj teraz! Semestr letni 2018/19
Okres przyjmowania zgłoszeń minął
Rozpoczęcie studiów
1 mar 2019

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone

Zaaplikuj teraz! Semestr letni 2018/19
Okres przyjmowania zgłoszeń minął
Rozpoczęcie studiów
1 mar 2019

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone