Contact us

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Olszewska 12, 00-792

Dział Współpracy Międzynarodowej i Marketingu

pokój numer 6

Koordynatorzy:

Nataliia Sokolova

Irina Andreeva

E-mail: rekrutacja.uk@wseiz.pl

phone number:+48 22 875 30 21